Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

Denný poriadok

Pondelok Utorok   Streda Štvrtok Piatok
Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdtravotné cvičenie
9:00- 9:30  Hygiena , Desiata
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
Príprava na pobyt vonku
Pobyt vonku
12:00-12:30 Hygiena ,  Obed
Hygiena, Hygiena chrupu
Príprava na odpočinok
Odpočinok
14:30-15:00 Hygiena , Olovrant
Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
Hry a činnosti podľa výberu detí
Krúžková činnosť