Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

Charakteristika školy

Materská škola Jelšovce sa nachádza v obci Jelšovce. Je to heterogénna materská škola. Patrí pod právnickú subjektivitu obce Jelšovce. Budova pozostáva z jedného pavilónu, v ktorej sa nachádza herňa detí, sociálne zariadenie pre deti, šatňa detí, kuchyňa, skladové priestory kuchyne, riaditeľňa, soc. zariadenie pre zamestnancov. Interiér spĺňa  konkrétne požiadavky funkčnosti, bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti, variabilnosti a estetickosti. Je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu plánovaných edukačných aktivít. Budova je umiestnená uprostred obce v zdravotne vhodnom prostredí chránenom  pred vplyvom zdraviu škodlivých faktorov, mimo hlavnej komunikácie. Nie je ohrozovaný negatívnymi mikrobiologickými, chemickými, fyzikálnymi faktormi z okolia a samotný nemá negatívny vplyv na okolie. V blízkosti školy nie sú výrobné objekty. Exteriér školského dvora je neoddeliteľnou súčasťou edukačného prostredia MŠ a slúži na realizáciu organizačných hier: pobytu vonku, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia. Školský dvor je oplotený, má oddychovú, relaxačnú a športovú časť. Spĺňa požiadavky  platných legislatívnych noriem. Materská škola poskytuje deťom celodennú starostlivosť.