Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

Náš tím

 

 Pracovný kolektív, ktorý sa stará o Vaše deti ...

 

 Personálne obsadenie:

 Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Gulišová

 Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia Berecová

 

 Prevádzkový personál:

 Školníčka : Šarlota Kopayová

 

 Zariadene školského stravovania :

 Hlavná kuchárka: Veronika Čerešňová